Galéria

STROJOVÝ PARK

  • KIOTI DK 451- traktor/nosič náradia/ s čelným nakladačom
  • YANMAR FF 205D – traktor/nosič náradia/
  • SPEEDSEED1600 – trávna sejačka na perforačný prísev
  • VERTI DRAIN 7212- hĺbkový aerifikátor
  • CHARTERHOUSE 454- samonakladací pieskovač
  • RYAN SOD CUTTER- podrezávač trávneho drnu
  • RSB 1501 – rotačná pôdna fréza
  • P-329/2- univerzálny postrekovač
  • KP 200 – prútové brány
  • a dalšie závesné a ručné náradie.

KIOTI DK 451

Perforačný prísev jar 2010

KIOTI DK 451 SPEEDSEED1600

Hĺbková aertifikácia jar 2010

Pieskovanie ihriska - máj 2010

VERTI DRAIN 7212 pieskovanie ihriska

Pieskovanie ihriska - máj 2010

pieskovanie ihriska