OCHRANA PROTI CHOROBÁM, ŠKODCOM A BURINÁM

Úžitkové a estetické vlastnosti trávnikov sú ovplyvňované veľkým množstvom faktorov. Jedným z najvýznamnejších, ktoré môžu vlastnosti trávnikov výrazne ovplyvniť, je negatívne pôsobenie chorôb a škodcov. Takto napadnutý trávnik sa vyznačuje hlavne : V rámci komplexnej starostlivosti o trávnaté plochy ponúkame riešenia aj v tomto smere. A to pre všetky druhy trávnikov, či už sa jedná o novozaložené alebo plne funkčné-zaťažované. Prvoradé je vytvárať optimálne podmienky pre rast a vývoj trávnika a tým účinne predchádzať napadnutiu porastov či už chorobami, škodcami alebo burinami. Dôležité je hlavne : Chemická ochrana je na poslednom mieste v rade opatrení a aplikuje sa až vtedy, keď zlyhali ostatné opatrenia, hlavne preventívne v boji proti týmto faktorom.