REGENERÁCIA

VERTIKUTÁCIA

Vertikutácia alebo prerezávanie drnovej časti trávnika. Táto operácia sa prevádza niekoľkokrát ročne za účelom zníženia množstva stariny v nadzemnej vrstve,zvýšenia cirkulácie vzduchu,rýchlosti priesaku vody a živín do vegetačnej vrstvy, taktiež zvýšenia prívodu svetla k odnožovacej zóne. Súčasne sa obmedzuje rast burín s prízemnou listovou ružicou,odstraňuje sa mach a plsť,podporuje sa tvorba nových odnoží a mierne sa prekypruje najvrchnejšia vrstva pôdy. Najvhodnejší termín vertikutácie je skorá jar a koniec leta.

AERIFIKÁCIA

Aerifikácia alebo prevzdušňovanie je mechanická operácia,ktorej cieľom je úprava fyzikálnych vlastností vrchnej zhutnenej vrstvy pôdy pod najviac namáhanými,hlavne športovými trávnikmi. Po takomto mechanickom zásahu v prevzdušnenej pôde začne prebiehať intenzívna mikrobiálna aktivita a rozklad organickej hmoty,zlepšuje sa prienik živín,vzduchu a vody ku koreňom tráv. Takto ošetrený trávnik začne lepšie,ale hlavne hlbšie zakoreňovať a intenzívnejšie odnožovať,po krátkom čase je podstatne pevnejší,hustejší a odolnejší voči mechanickej záťaži. Takisto spriepustňuje zamokrené miesta,ktoré vznikajú hlavne nesprávnou údržbou ihriska/ťažký valec/. Aerifikácia systémom VERTI-DRAIN je jedna z najúčinejších metód, ktoré sa v súčastnosti používajú. Je založený na princípe prepichovania plnými hrotmi,ktoré sú hrubé od 5 do 18mm a hĺbka vpichu je podľa potreby nastaviteľná až do 300 mm. Uhol penetrácie je takisto nastaviteľný. Tento spôsob aerifikácie je možné prevádzať prakticky kedykoľvek počas aktívneho rastu tráv.
o1 o2

PERFORAČNÝ PRÍSEV

Jedná sa o pravidelnú súčasť vylepšenia silne zaťažovaných hlavne športových trávnikov. Prísev prevádzame hlavne cez letnú prestávku kedy je dostatočný čas na nerušené vzídenie a zakorenenie vysiateho osiva. Perforačný prísev robíme profesionálnou hrotovov sejačkou SPEEDSEED1600,ktorá vytvára až 1850 vpichov/m², do ktorých sa rovnomerne distribuju semená aj pomocou zadnej kefy.
o3 o4

DRNOVANIE

Drnovanim rozumieme kompletnú výmenu najviac poškodených častí trávnika za nový predpestovaný trávnik/trávny koberec/.Jedná sa hlavne o výmenu poškodených drnov v bránkoviskách ale aj na iných opotrebovaných častiach ihrísk. Opotrebovaný trávnik vyrezávame profesionálnym strojom RYAN.
o4

PIESKOVANIE

Úlohou pieskovania trávnatých plôch je zlepšenie alebo udržanie fyzikálnych charakteristík povrchovej časti vegetačného substrátu. Pieskovaním taktiež zlepšujeme podmienky pre odnožovanie a rast tráv. Piesok používame aj na urovnanie povrchu ihrísk. V spojení s pravidelnou aerifikáciou vieme postupne zlepšiť celú štruktúru aj do hlbších vrstiev. Pieskovanie sa prevádza spravidla raz ročne a je súčasťou regeneračných opatrení počas letnej prestávky. Piesok vhodný na pieskovanie je ostrý kremičitý piesok frakcie 0,25-2,00mm s obsahom Ca menším ako 5%. Potreba piesku je závislá od účelu pieskovania :
  • urovnanie povrchu
  • výplň otvorov po aerifikácii
  • zlepšenie skladby vegetačného substrátu
  • renovácia vegetačnej vrstvy
2-4 l/m²
5-8 l/m²
8-12 l/m²
15 l/m² a viac

SMYKOVANIE/ZAŤAHOVANIE/

Smykovanie povrchu trávnikov sa robí spravidla, ako posledná operácia komplexných regeneračných opatrení. Jeho úlohou je urovnanie povrchu, rozhrnutie nerovností, rozdrvenie štoplíkov po aerifikácii a samozrejme zapravenie piesku do vegetačnej vrstvy, prípadne otvorov po prevedenej aerifikácii.